You are 50 € away from free shipping

Splošni pogoji poslovanja www.glamurnatur.si

 

1.    Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.glamurnatur.si (v nadaljevanju kot »Spletna trgovina«) upravlja Futurnatur d.o.o., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

1.1 Registracija v spletno trgovino

Z registracijo v Spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam.
Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, poslovno sposobna oseba.

Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje Spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe Spletne trgovine.

1.2    Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

•    podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter matična in davčna številka);
•    kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
•    informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
•    informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
•    način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave (glej Postopek nakupa);
•    informacije o načinih plačila (glej Postopek nakupa);
•    podatki o časovni veljavnosti akcijske ponudbe iz spletne trgovine;
•    informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop (glej Postopek nakupa);
•    informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika (glej Postopek nakupa);
•    informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki (glej tudi Točko 8).

1.3 Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem


Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Skrajni rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 3 (tri) delovne dni od datuma oddaje naročila za dostavne naslove v Sloveniji. V veliki večini pa se naročila oddana do 17.00 ure s priporočenim pismom Pošte Slovenije odpošiljajo isti delovni dan, kot so bila oddana.

Izdelki, ki niso na zalogi, imajo lahko dobavni rok daljši od 3 (treh) delovnih dni. Za dostavne naslove v Sloveniji velja rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini oziroma rok dobave, ki ga Trgovec kupcu sporoči preko elektronske pošte po oddanem povpraševanju oziroma naročilu. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

2.    Postopek nakupa v spletni trgovini

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Postopek nakupa v spletni trgovini, ki je dostopen tukaj: Postopek nakupa.

3.     Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.


4.    Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

5.    Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj: Politika zasebnosti.

6.    Pravno obvestilo

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Pravno obvestilo, ki se nanaša na uporabo avtorskega grafičnega in pisnega gradiva, objavljenega na Spletni strani. Pravno obvestilo je dostopno tukaj:  Pravno obvestilo

7.    Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v Spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v Spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej Postopek nakupa Točke 7 – 10).

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dostavnim službam dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi, ki jo je izbral za dostavo svojega naročila. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da kontaktira dostavno službo in sledi njihovim nadaljnim navodilom. Uporabnik (kupec) mora poskrbeti, da bo pošiljka ostala v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil. Trgovec bo skupaj z dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

8.    Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na telefonsko številko: 031-311-136. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski naslov vesna@futurnatur.si ali poštni naslov Futurnatur d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo najkasneje v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) pristojen naslednji izvajalec IRPS:

Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: drustvo.mediatorjev@gmail.com
Tel. št.: 01 306 10 74
Splet: www.slo-med.si

Povezava do Pobude za začetek postopka o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (IPRS): http://www.slo-med.si/potrosniski-spori/pobuda-za-zacetek-postopka-o-izvensodnem-resevanju-potrosniskih-sporov-iprs

Kupec lahko izbere izvajalca IRPS tudi po svoji izbiri. Izvajalci IRPS so na voljo na naslednji povezavi: Izvajalci IRPS

Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

9.    Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani na povezavi http://www.glamurnatur.si/obvestila.

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo na elektronsko pošto info@futurnatur.si Trgovcu sporoči preklic.


Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Trgovca, v Ljubljani, dne  3.1.2019.


Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

© Glamur Natur. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy.

More Information
×
Cookie policy for website Glamur Natur

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

  1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
  2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
  3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.